Hãy quay lại tham gia chương trình với Grab vào ngày 20/09.