LIVE
  • ranks 1 Bắc Giang
  • ranks 2 TP. Hồ Chí Minh
  • ranks 3 Hà Nội
  • ranks 4 An Giang
  • ranks 5 Bà Rịa Vũng Tàu
touch touch

MAGGI hợp tác với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
chung tay hợp tác trong đề án này,
nhằm bảo tồn và phát huy
sự đa dạng ẩm thực - văn hóa của 63 tỉnh/thành phố.

Cùng nhau, chúng ta hãy tạo nên bản đồ ẩm thực
lớn nhất Việt Nam.

6000

công thức từ khắp các tỉnh thành Việt Nam
đã được chia sẻ